CENÍK SLUŽEB

Platný ve všední dny v časech 8:00 - 18:00

NASTAVENÍ SÍTĚ A WIFI

550 Kč/h

ŘEŠENÍ IT PROBLÉMŮ

550 Kč/h

VÝBĚR IT PRODUKTŮ

550 Kč/h

SESTAVENÍ POČÍTAČE

550 Kč/h

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

550 Kč/h

CESTA

22 Kč/km

HODINOVÁ SAZBA

Mimo standardní pracovní hodiny

VŠEDNÍ DNY 18:00 - 20:00

Navýšení standardní sazby o 50 %.

VŠEDNÍ DNY 20:00 - 8:00

Navýšení standardní sazby o 100 %.

VÍKENDY A SVÁTKY

Navýšení sazby o dalších 100 %.


Pokud je nutné provádět práce v nestandardní čas a k tomu o víkendu, navýšení se sčítají.

ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB

HODINOVÁ SAZBA

Hodinová sazba se počítá za každou započatou hodinu práce technika. Do hodinové sazby se nepočítá doba cesty.
Pokud je nutné provádět práce mimo standardní pracovní dobu 8:00 - 18:00 nebo případně o víkendu a o svátcích, je hodinová sazba vyšší.

CESTA

Délka cesty je počítána od aktuální polohy technika (většinou kancelář) až do cílové destinace (vaše poloha).
Pokud je v cílové destinaci placené parkování, cena parkování po dobu nutnou pro vyřešení zakázky Vám může být přičtena k ceně zakázky.

DPH

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
NEPLÁTCE DPH